Dr. David Estallo

Psiquiatra

La Psiquiatria abasta un territori extens dins de la Medicina, ja que es calcula que entre un 20 i un 25% de la població general té algun tipus de trastorn psiquiàtric.

Aquí s'inclouen des dels trastorns més lleus, com certs tipus d'ansietat, fins a les malalties més greus, com algunes esquizofrènies o trastorns bipolars. Les causes i/o desencadenants de les malalties mentals són molt diferents, per la qual cosa cal analitzar cada cas individualment per saber quin tractament o combinació de tractaments s'ha d'aplicar.

El tractament de les malalties mentals és, en la major part dels casos, un tema delicat en què els pacients i els seus familiars han de sentir-se còmodes i confiar en els professionals que els atenen.

Creiem que la millor forma d'abordar aquests problemes és mitjançant els coneixements mèdics i teràpies més actualitzats, però sempre acompanyats d'un tracte individual, tractant a cada persona segons els seus interessos. Per a això, estem en contacte amb un equip qualificat de psicòlegs que s'ocupen, personalment o en col·laboració, de cada cas que així ho requereixi.
Dr David Estallo - Psiquiatra
SERVEIS DE:
Consulta externa
Segona Opinió
Col·laboració amb psicoteràpia